preskoči na sadržaj

Osnovna škola Matije Vlačića Labin

Novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja-ekskurzija učenika 8. razreda Vijest ima dokument u privitku

Autor: Luela Radićanin, 11. 12. 2018. 12:34

 

O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Za organizaciju i provedbu višednevne ekskurzije -  učenika VIII. razreda školske godine 2018./2019. u Dalmaciju, na roditeljskom sastanku održanom dana 10. prosinca 2018. godine svoje su ponude predstavile sljedeće agencije:

                    1) Event-s Pula

  2)  ABC Travel Rijeka

  3) TA Alibi d.o.o. Umag

Na osnovi ponuđenog paket-aranžmana, kao najpovoljnija je utvrđena ponuda putničke agencije TA Alibi d.o.o. Umag, koja ujedno zadovoljava sve uvjete propisane Zakonom o pružanju usluga u turizmu (NN br. 68/07, 88/10, 30/14, 89/14, 152/14).

Ponuđena cijena višednevne ekskurzije za učenike VIII. razreda je 1.195,00 kn.

 

Predsjednik Povjerenstva:

Denis Mikulić, uč.

 

Ravnatelj škole:

Edi Juričić, prof.                                                         

[više]

Zapisnik sa sastanka Povjerenstva za organizaciju terenske nastave učenika 4. razreda - Škola u prirodi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 3. 12. 2018. 14:41

ZAPISNIK  POVJERENSTVA ZA ORGANIZACIJU TERENSKE NASTAVE – ŠKOLA U PRIRODI

4. a, 4. b, 4. PŠ RABAC, travanj 2019.

Nazočni članovi:

 1. Nevija Golja - učiteljica
 2. Martina Augustinović - učiteljica
 3. Marta Verbanac - učiteljica
 4. Elide Živić - pedagog
 5. Helena Hrvatin - roditelj
 6. Sandra Basanić - roditelj
 7. Branka Sabljo – roditelj

Dnevni red:

 1. Otvaranje pristiglih ponuda
 2. Odabir tri ponude

Povjerenstvo je dana 3. 12. 2018. otvorilo ponude pristigle na Javni poziv oglašen na web stranici škole.

Na Javni poziv pristiglo je 7 ponuda.

Razmotrile su se sljedeće ponude:

 1. Alibi d.o.o. Umag – 1. 180,00 kn
 2. Event – s Pula – 1. 150,00 kn
 3. Via Imaginarium Rijeka – 1. 280,00 kn
 4. Zeatours Pula – 1.390,00 kn
 5. Autotrans d.o.o. Rijeka – 1.240,00 kn
 6. ABC TRAVEL Rijeka – 1. 321,00 kn
 7. Via Magnifica Zabok -  / (cijena nije navedena)

Nakon razmatranja pristiglih ponuda Povjerenstvo je odabralo sljedeće tri ponude koje će se predstaviti na roditeljskom sastanku:

 1. Alibi d.o.o. Umag
 2. Event – s Pula
 3. Via Imaginarium Rijeka

Roditeljski sastanak će se održati u OŠ Matije Vlačića 18.12.2018. u 17: 00 sati.

 

Zapisničar :                                                          Predsjednik povjerenstva:

Marta Verbanac                                                    Martina Augustinović

                                                                                                                                         Labin, 3.12.2018.

[više]

Zapisnik sa sastanka Povjerenstva za organizaciju višednevne ekskurzije učenika 8. razreda Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 30. 11. 2018. 15:08

ZAPISNIK POVJERENSTVA ZA ORGANIZACIJU ZAVRŠNOG IZLETA OSMIH RAZREDA ODRŽAN DANA 30.11.2018. GODINE U 12,30 H

8.A, 8.B,travanj 2019.

Nazočni članovi:

-Denis Mikulić-Predsjednik povjerenstva –razrednik 8.b razreda

-Jelena Paunović  Štifanić- razrednica 8.a razreda

-Goran Zupičić- roditelj

-Roberta Mileta-roditelj

-Martina Zuliani-učenica

-Alka Mileta-učenica

-Edi Juričić- Ravnatelj

Povjerenstvo je dana 30.studenog 2018.otvorilo ponude pristigle na Javni poziv oglašen na web stranici Škole.

Na Javni poziv pristigle su četiri (4) ponude Agencija.

Razmotrile su se slijedeće ponude:

-Alibi d.o.o Umag  - 1195,00 kn

-Via Rijeka- hotel  Imperial  1200,00 kn , hotel Orion  1280,00 kn

-Event-s Pula – 1490,00 kn

-ABC Travel – 1382,00kn

Nakon razmatranja pristiglih ponuda Povjerenstvo je odabralo slijedeće tri  (3) ponude koje će predstaviti na roditeljskom sastanku:

-Alibi d.o.o Umag

-Event-s Pula

-ABC Travel

Roditeljski sastanak će se održati u ponedjeljak 10.prosinca,2018. u 17.00 sati u prostorijama škole

 

Zapisničar:                                                                          Predsjednik povjerenstva:

Jelena Paunović  Štifanić                                                         Denis Mikulić

 

[više]

Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju izleta i ekskurzija - višednevna izvanučionička nastava - Škola u prirodi (4.A, 4.B, 4.R razred) Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 14. 11. 2018. 13:06

Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju izleta i ekskurzija – višednevna izvanučionička nastava – Škola u prirodi  (4. A, 4. B , 4. R razred)

 

U skladu s Pravilnikom o izvođenju, izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15) objavljujemo

Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju izleta i ekskurzija – višednevna izvanučionička nastava – Škola u prirodi (4. razredi)

Rok za dostavu svih ponuda je  26. studenog 2018. godine do 12.00 sati na adresu:

Osnovna škola Matije Vlačića Labin

Zelenice 4, 52220 Labin

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponude do navedenog roka, u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj« i brojem ponude. Ponuditelj se može javiti za realizaciju jedne ili više odnosno svih traženih ponuda školske ustanove s brojem ponude na obrascu.

Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba koja za takve uvjete ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.

Na javni poziv ne može se javiti ponuditelj koji je radnik školske ustanove koja objavljuje poziv ili član njegove uže obitelji ili kod kojeg je za turističkog pratitelja ili vodiča angažiran djelatnik školske ustanove koja objavljuje poziv.

Ako na javni poziv u propisanom roku pristigne samo jedna ponuda koja ispunjava propisane uvjete ta će se razmatrati.

Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

Ako na javni poziv ne pristigne ni jedna ponuda koje ispunjava uvjete ili Povjerenstvo nije odabralo ni jednu ponudu, poziv se ponavlja najkasnije dva mjeseca prije predviđene realizacije višednevne izvanučioničke nastave. Rok za dostavu ponuda je najmanje osam (8) radnih dana, a otvaranje ponuda provodi se najranije tri (3) radna dana nakon isteka roka za dostavu ponuda.

Detalji o pozivu na dostavu ponuda nalaze se pod IZLETI - ponuda

Priloženi dokumenti:
Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

1. Prije potpisivanja ugovora za ponudu odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:

a) Dokaz o registraciji (preslika izvatka iz sudskog ili obrtnog registra) iz kojeg je razvidno da je davatelj usluga registriran za obavljanje djelatnosti turističke agencije.

b) Presliku rješenja nadležnog ureda državne uprave o ispunjavanju propisanih uvjeta za pružanje usluga turističke agencije – organiziranje paket-aranžmana, sklapanje ugovora i provedba ugovora o paket-aranžmanu, organizaciji izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu.

2. Mjesec dana prije realizacije ugovora odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:

a) dokaz o osiguranju jamčevine (za višednevnu ekskurziju ili višednevnu terensku nastavu).

b) dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju turistička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket-aranžmana (preslika polica).

 

Napomena:

1) Pristigle ponude trebaju sadržavati i u cijenu uključivati:

 

a) prijevoz sudionika isključivo prijevoznim sredstvima koji udovoljavaju propisima

b) osiguranje odgovornosti i jamčevine

 

2) Ponude trebaju biti :

 

a) u skladu s propisima vezanim uz turističku djelatnost ili sukladno posebnim propisima

b) razrađene po traženim točkama i s iskazanom ukupnom cijenom po učeniku.

 

3) U obzir će se uzimati ponude zaprimljene u poštanskome uredu ili osobno dostavljene na školsku ustanovu do navedenoga roka.

4) Školska ustanova ne smije mijenjati sadržaj obrasca poziva, već samo popunjavati prazne rubrike .

 

Potencijalni davatelj usluga može dostaviti i prijedlog drugih pogodnosti ili sadržaja koje može ponuditi vezano uz objavljeni poziv, ako je to školska ustanova označila pod brojem 10. točke e) obrasca. U slučaju da isti iziskuje povećanje troškova po učeniku, potencijalni davatelj ih je dužan obrazložiti.

 

 

Klasa: 602-02/18-01/120

Urbroj: 2144-15-01-18-1

Labin, 14.11.2018. godine

[više]

Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju izleta i ekskurzija - 8. razredi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 14. 11. 2018. 12:06

Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju izleta i ekskurzija – višednevni izlet (8. A i 8. B razred)

 

U skladu s Pravilnikom o izvođenju, izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15) objavljujemo

Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju izleta i ekskurzija – višednevni izlet (8. razredi)

Rok za dostavu svih ponuda je  26. studenog 2018. godine do 12.00 sati na adresu:

Osnovna škola Matije Vlačića Labin

Zelenice 4, 52220 Labin

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponude do navedenog roka, u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj« i brojem ponude. Ponuditelj se može javiti za realizaciju jedne ili više odnosno svih traženih ponuda školske ustanove s brojem ponude na obrascu.

Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba koja za takve uvjete ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.

Na javni poziv ne može se javiti ponuditelj koji je radnik školske ustanove koja objavljuje poziv ili član njegove uže obitelji ili kod kojeg je za turističkog pratitelja ili vodiča angažiran djelatnik školske ustanove koja objavljuje poziv.

Ako na javni poziv u propisanom roku pristigne samo jedna ponuda koja ispunjava propisane uvjete ta će se razmatrati.

Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

Ako na javni poziv ne pristigne ni jedna ponuda koje ispunjava uvjete ili Povjerenstvo nije odabralo ni jednu ponudu, poziv se ponavlja najkasnije dva mjeseca prije predviđene realizacije višednevne izvanučioničke nastave. Rok za dostavu ponuda je najmanje osam (8) radnih dana, a otvaranje ponuda provodi se najranije tri (3) radna dana nakon isteka roka za dostavu ponuda.

Detalji o pozivu na dostavu ponuda nalaze se pod IZLETI - ponuda

Priloženi dokumenti:
Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

1. Prije potpisivanja ugovora za ponudu odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:

a) Dokaz o registraciji (preslika izvatka iz sudskog ili obrtnog registra) iz kojeg je razvidno da je davatelj usluga registriran za obavljanje djelatnosti turističke agencije.

b) Presliku rješenja nadležnog ureda državne uprave o ispunjavanju propisanih uvjeta za pružanje usluga turističke agencije – organiziranje paket-aranžmana, sklapanje ugovora i provedba ugovora o paket-aranžmanu, organizaciji izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu.

2. Mjesec dana prije realizacije ugovora odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:

a) dokaz o osiguranju jamčevine (za višednevnu ekskurziju ili višednevnu terensku nastavu).

b) dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju turistička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket-aranžmana (preslika polica).

 

Napomena:

1) Pristigle ponude trebaju sadržavati i u cijenu uključivati:

 

a) prijevoz sudionika isključivo prijevoznim sredstvima koji udovoljavaju propisima

b) osiguranje odgovornosti i jamčevine

 

2) Ponude trebaju biti :

 

a) u skladu s propisima vezanim uz turističku djelatnost ili sukladno posebnim propisima

b) razrađene po traženim točkama i s iskazanom ukupnom cijenom po učeniku.

 

3) U obzir će se uzimati ponude zaprimljene u poštanskome uredu ili osobno dostavljene na školsku ustanovu do navedenoga roka.

4) Školska ustanova ne smije mijenjati sadržaj obrasca poziva, već samo popunjavati prazne rubrike .

 

Potencijalni davatelj usluga može dostaviti i prijedlog drugih pogodnosti ili sadržaja koje može ponuditi vezano uz objavljeni poziv, ako je to školska ustanova označila pod brojem 10. točke e) obrasca. U slučaju da isti iziskuje povećanje troškova po učeniku, potencijalni davatelj ih je dužan obrazložiti.

 

 

Klasa: 602-02/18-01/119

Urbroj: 2144-15-01-18-1

Labin, 14.11.2018. godine

[više]

Odluka o odabiru ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave – Škole u prirodi učenika IV.-ih razreda

Autor: Luela Radićanin, 5. 12. 2017. 12:23

Odlukom većine glasova roditelja učenika 4 A, 4 B i 4 PŠ Rabac  na roditeljskom sastanku održanom dana 04.12.2017. godine u prostorijama Škole odabrana je putnička agencija Autotrans d.o.o.  za  pružatelja usluge/ organizatora višednevne izvanučioničke nastave – Škole u prirodi učenika IV.-ih razreda.

                                                                               Predsjednica Povjerenstva:

                                                                               Doris Golja

[više]

Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju izleta i ekskurzija –Škola u prirodi (4. razred) Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 14. 11. 2017. 13:57

 

U skladu s Pravilnikom o izvođenju, izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 81/15) objavljujemo

Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju izleta i ekskurzija –Škola u prirodi

(4. razred)

Rok za dostavu svih ponuda je 24.studenoga 2017. godine do 12.00 sati na adresu:

Osnovna škola Matije Vlačića Labin

Zelenice 4, 52220 Labin

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponude do navedenog roka, u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj« i brojem ponude 02/2017. Ponuditelj se može javiti za realizaciju jedne ili više odnosno svih traženih ponuda školske ustanove s brojem ponude na obrascu.

Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba koja ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.

Na javni poziv ne može se javiti ponuditelj koji je radnik školske ustanove koja objavljuje poziv ili član njegove uže obitelji ili kod kojeg je za turističkog pratitelja ili vodiča angažiran djelatnik školske ustanove koja objavljuje poziv.

Ako na javni poziv u propisanom roku pristigne samo jedna ponuda koja ispunjava propisane uvjete, ta će se razmatrati.

Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

Ako na javni poziv ne pristigne ni jedna ponuda koje ispunjava uvjete ili Povjerenstvo nije odabralo ni jednu ponudu, poziv se ponavlja najkasnije dva mjeseca prije predviđene realizacije višednevne izvanučioničke nastave. Rok za dostavu ponuda je najmanje osam (8) radnih dana, a otvaranje ponuda provodi se najranije tri (3) radna dana nakon isteka roka za dostavu ponuda.

[više]

 


Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju izleta i ekskurzija –Škola u prirodi (4

U skladu s Pravilnikom o izvođenju, izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 81/15) objavljujemo

Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju izleta i ekskurzija –Škola u prirodi

(4. razred)

Rok za dostavu svih ponuda je 24.listopada 2017. godine do 12.00 sati na adresu:

Osnovna škola Matije Vlačića Labin

Zelenice 4, 52220 Labin

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponude do navedenog roka, u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj« i brojem ponude 01/2017. Ponuditelj se može javiti za realizaciju jedne ili više odnosno svih traženih ponuda školske ustanove s brojem ponude na obrascu.

Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba koja ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima. 

Na javni poziv ne može se javiti ponuditelj koji je radnik školske ustanove koja objavljuje poziv ili član njegove uže obitelji ili kod kojeg je za turističkog pratitelja ili vodiča angažiran djelatnik školske ustanove koja objavljuje poziv.

Ako na javni poziv u propisanom roku pristigne samo jedna ponuda koja ispunjava propisane uvjete, ta će se razmatrati.

Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

Ako na javni poziv ne pristigne ni jedna ponuda koje ispunjava uvjete ili Povjerenstvo nije odabralo ni jednu ponudu, poziv se ponavlja najkasnije dva mjeseca prije predviđene realizacije višednevne izvanučioničke nastave. Rok za dostavu ponuda je najmanje osam (8) radnih dana, a otvaranje ponuda provodi se najranije tri (3) radna dana nakon isteka roka za dostavu ponuda.

Zelenice 4

855-488

ured@os-mvlacica-labin.skole.hr

 

 

  NA VRH  

 
Ispis statistike od 31. 8. 2018.

Ukupno: 49613
Ovaj mjesec: 8225
Ovaj tjedan: 2658
Danas: 132
 

 
 
 > Izleti - javni pozivi
CMS za škole logo
Osnovna škola Matije Vlačića Labin / Zelenice 4, HR-52220 Labin / www.os-mvlacica-labin.skole.hr / ured@os-mvlacica-labin.skole.hr
preskoči na navigaciju