preskoči na sadržaj

Osnovna škola Matije Vlačića Labin

 > Naslovnica
OGLASNA PLOČA

Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Autor: Luela Radićanin, 14. 8. 2018. 07:57

KLASA: 602-01/18-01/79

URBROJ: 2144-15-01-18-1

DATUM: 14. kolovoza 2018.

 

U sklopu projekta „INkluzivne škole 5+“  koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

 

OŠ „MATIJE VLAČIĆA“ LABIN  kao partner u projektu raspisuje

 

JAVNI POZIV


za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju

 

Radno mjesto:  POMOĆNIK/CA U NASTAVI, 

                        STRUČNO KOMUNIKACIJSKI POSREDNIK/CA

                       

Broj traženih osoba: 3

Mjesto rada: OŠ „Matije Vlačića“                  

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2018/2019

Traži se uključivanje:

Broj sati tjedno

1.

Osnovna škola „Matije Vlačića“  Labin, Zelenice 4, 52220 Labin

2. r

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

23

2.

Osnovna škola „Matije Vlačića“  Labin, Zelenice 4, 52220 Labin

2. r.

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

23

3.

Osnovna škola „Matije Vlačića“  Labin, Zelenice 4, 52220 Labin

1. r.

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

21

 

 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za školsku godinu 2018/2019.

 

UVJETI:

 • Pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik mora biti osoba koja ima minimalno srednjoškolsko obrazovanje,
 • Protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak.
 • Dodatno uz prethodno navedene uvjete, stručni komunikacijski posrednik još mora imati završenu edukaciju te stečene kompetencije za taj posao, te je obvezan prilikom selekcije isto i dokazati poslodavcu.

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

 

Osnovna je zadaća stručno komunikacijskog posrednika pružati komunikacijsku potporu gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima u onom sustavu komunikacije koji preferira gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenik: hrvatski znakovni jezik, prilagođeni hrvatski znakovni jezik (taktilni, locirani, vođeni) ili ostale sustave komunikacije koji se temelje na hrvatskom jeziku (simultana znakovno-govorna komunikacija, ručne abecede, titlovanje ili daktilografija, očitavanje govora s lica i usana, pisanje na dlanu i korištenje tehničkih pomagala). Poslovi stručnog komunikacijskog posrednika su: pružati komunikacijsku potporu u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, pripremati se za nastavu i neposredni rad s učenikom u svrhu objašnjavanja određenih pojmova učeniku prema uputama učitelja/nastavnika, pomagati učeniku pri upotrebi radnih materijala i korištenju udžbenika, dodatno pojasniti pojmove učeniku, poticati učenika na pisanje i izražavanje u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, a u skladu s učenikovim mogućnostima i sklonostima, poticati učenika na suradnju s ostalim učenicima, pružati pomoć u kretanju za gluhoslijepe učenike i osigurati prenošenje vizualnih/auditivnih informacija (opisivanje okoline u nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima), ispisivati na računalu tekst izlaganja predavača tijekom nastave, surađivati s učiteljima/nastavnicima i stručnim suradnicima te obavljati ostale poslove sukladno potrebama učenika.

 

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu sa pojedinom školom sukladno trajanju školske godine 2018./19. kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

 

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

 

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati
 • potvrdu ili certifikat o završenoj edukaciju te stečene kompetencije za posao stručno komunikacijskog posrednika

 

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada.

 

Edukaciju u okviru provedbe projekta „INkluzivne škole 5+“ za školsku godinu 2018./19. organizirat će Grad Pazin dana 23., 24., 27. i 28. kolovoza 2018. godine s početkom u 15,00 sati u prostorima Spomen doma u Pazinu.

 

Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju.

 

Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju osobnom dostavom na adresu Škole te moraju biti zaprimljene najkasnije do 21. kolovoza 2018. godine.

 

Prijavu je potrebno poslati s  naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju“.

 

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

 

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

 

 

 

 

               Ravnatelj:

Edi Juričić

[više]

Dodatni otkup rabljenih udžbenika

Autor: Silva Tenčić Stemberger, 4. 7. 2018. 12:41

Pozivaju se roditelji i skrbnici učenika petih, šestih, sedmih i osmih razreda labinskih osnovnih škola na dodatni otkup obveznih udžbenika, koji organizira Grad Labin.  

Pravo na otkup udžbenika, uz školarce s prebivalištem na području grada Labina, imaju i svi učenici - polaznici labinskih osnovnih škola, a čije je prebivalište na području drugih općina Labinštine. Također, u otkup će ulaziti i udžbenici koji su korišteni u prethodnim školskim godinama, uz uvjet da su očuvani i da je njihovo izdanje važeće u idućoj školskoj godini. Napominjemo još jednom da u otkup ulaze isključivo udžbenici iz obveznih predmeta, koji ne smiju biti vidno oštećeni, ispunjeni ili na drugi način neupotrebljivi.

Dodatni otkup udžbenika polaznika OŠ Matije Vlačića odvijat će se u četvrtak 5. srpnja od 13 do 17 sati i u petak 6. srpnja od 9 do 13 sati u prostoru učionice informatike.

Otkupna vrijednost ispravnih i neoštećenih udžbenika je 50% od njihove pune prodajne cijene u knjižarama. Roditelji i skrbnici labinskih petaša, šestaša, sedmaša i osmaša pozivaju se da iskoriste dodatnu priliku za prodaju korištenih knjiga.

Grad će za iduću šk. god. 2018./19. osigurati svim učenicima od 1. do 8. razreda besplatne udžbenike, a radne bilježnice i ostali radni materijal kao i udžbenike izbornih predmeta nabavljaju sami.

[više]

S tugom u srcima....

Autor: Silva Tenčić Stemberger, 2. 7. 2018. 12:31

           

 

             Ova školska godina primiče se kraju, ali, nažalost, opraštamo se i od naše drage učiteljice i kolegice Jadranke Franković...

Tuga je velika, bol u srcu neizmjerna...

            Riječi, kojima bismo izrazili zahvalnost za svu tvoju predanost, ljubav i razumijevanje prema učenicima i svima nama, sažet ćemo samo u jedno veliko hvala...

            Ostaješ zauvijek u našim mislima...

                                                          Učenici i djelatnici OŠ Matije Vlačića

 

[više]

„Kreativno ljeto u Knjižnici “

Autor: Silva Tenčić Stemberger, 3. 7. 2018. 08:52

 

 

 

 

 

 

Ljetne likovno-kreativne radionice za osnovnoškolce

 u Gradskoj knjižnici Labin

 

I ove smo godine s puno pažnje za naše kreativce osmislili zanimljive likovno-kreativne radionice pod nazivom Podvodni san, usmjerene na poticanje kreativnog izražavanja u tehnici kaširanja papira i kolažiranja.

Pozivamo sve zainteresirane osnovnoškolce da nam se pridruže i svoje slobodno vrijeme tijekom praznika provedu s nama u Knjižnici. Uz neizostavno druženje, jamčimo vam punu animaciju, kreativnu akciju i odličan provod.  

S radionicama ćemo započeti u ponedjeljak, 09. 07. 2018. u 10 sati, a sastajat ćemo se svakog ponedjeljka i srijede do 31. 08. 2018.

Radionice će voditi Katja Ćus, profesorica likovne kulture.

Sudjelovanje na radionicama potrebno je prijaviti. Stoga, molimo roditelje/skrbnike da  dolazak djeteta obvezno prijave na broj telefona 852-257 ili osobnim dolaskom u Knjižnicu.

Sudjelovanje je besplatno!

Dođite nam i budite dio razigrane atmosfere!

Uključiti se možete i i tijekom ljeta!

[više]

PODJELA SVJEDODŽBI

Autor: Administrator , 27. 6. 2018. 13:39

Podjela svjedodžbi za učenike od 1. do 7.razreda održat će se

u ponedjeljak, 9.7.2018., s početkom u 8 sati u učionici razreda.

 

Svečana podjela svjedodžbi za učenike 8. razreda održat će se

u ponedjeljak, 2.7.2018., s početkom u 19 sati u Lovačkom domu u Ripendi.

[više]

Upisi u srednju školu u 2018./19.

Autor: Luela Radićanin, 20. 6. 2018. 12:53

26.6.2018. Početak prijave obrazovnih programa na stranici upisi.hr

Za one učenike koji upisuju programe koji zahtijevaju dodatne provjere potrebno je pratiti stranice željenih srednjih škola.

10.7.2018. završetak prijava obrazovnih programa

2.7.2018. od 7 sati svi učenici se javljaju kod liječnice školske medicine dr. Lorete Načinović Magaš. Oni učenici koji trebaju podignuti potvrdu školske liječnice učiniti će to odmah a oni učenici kojima je potrebna potvrda liječnika medicine rada dr. Rimca, podignuti će svoj karton kod školske liječnice i  javiti se na medicinu rada te dogovoriti termin pregleda.Za školu Matije Vlačića Labin rezervirani su 3. i 4.srpnja 2018. od 10:30 i 12 sati. Koju je potvrdu potrebno podignuti biti će vidljivo kod prijave programa. Cijena pregleda je 200 kn. Za deficitarna zanimanja pregled se ne naplaćuje (popis deficitarnih zanimanja ima liječnik).

11.7.2018. od 9 do 12 sati roditelj i dijete dolaze u školu kod razrednice potpisati prijavnicu.

13.7.2018. Objava konačnih ljestvica poretka

od 13.-19.7.2018. dostaviti dokumentaciju  u srednju školu (pisati će u Natječaju kojeg objavljuje svaka srednja škola zasebno):

 • upisnica - ispisuje dijete kod kuće i potpisuje zajedno s roditeljem
 • liječnička  potvrda – kada dijete prijavi program pisati će koju je potvrdu potrebno pribaviti i kod koga. To može biti potvrda liječnice školske medicine Lorete Načinović Magaš, potvrda liječnika medicine rada dr. Rimca ili potvrda obiteljskoga liječnika
 • ostali dokumenti kojima se potvrđuju dodatna prava (gore navedena prava)

Srednja škola Mate Blažine Labin dostavila nam je njihov termin za dostavu dokumentacijesubota, 14.7.2018. kako slijedi:

Vrijeme

                                                   Program/zanimanje

  8.00

opća gimnazija

elektromehaničar, instalater-monter

 9.00

ekonomija

konobar, kuhar, prodavač

10.00

elektrotehničar

 

 

[više]

Obavijest Grada Labina o otkupu obveznih udžbenika predmetne nastave

Autor: Silva Tenčić Stemberger, 15. 6. 2018. 09:33

Grad Labin će vršiti otkup obaveznih udžbenika korištenih u šk. god. 21017./18. za učenike viših razreda osnovnih škola (5.-8.razreda).

Otkup će se vršiti isključivo za udžbenike učenika koji imaju prebivalište na području grada Labina te su u tekućoj školskoj godini pohađali jednu od osnovnih škola čiji je osnivač Grad Labin.

 Iznos otkupa je 50% od pune cijene novih udžbenika (cijena je propisana i jednaka u cijeloj RH, možete je provjeriti na ovom linku), a uvjeti otkupa su sljedeći:

 • Knjige ne smiju biti vidno oštećene ili neuredne
 • Knjigama ne smiju nedostajati stranice
 • Knjige ne smiju biti ispunjene, išarane ili obilježene na bilo koji drugi način – ovo uključuje i udžbenike koji se ispunjavaju, tako da oni ne ulaze u otkup
 • U otkup ne ulaze radne bilježnice, atlasi i svi pomoćni udžbenici koji nisu obavezni, za bilo koji nastavni predmet
 • U otkup ne ulaze udžbenici iz izbornih predmeta

 Isplata će se izvršavati u gotovini, na licu mjesta, po preuzimanju i kontroli udžbenika.

Otkup udžbenika održat će se u prostorima OŠ Matije Vlačića od utorka 19. lipnja do četvrtka, 21. lipnja 2018. od 13 do 17 sati.

[više]

Donacija računalne opreme

Autor: Sanja Škopac, 29. 6. 2018. 09:33

S radošću i veseljem izvještavamo vas da je u našu školu stigla velika donacija računalne opreme. Ovom prilikom zahvaljujemo se gospodinu Bojanu Bateliću, direktoru profitnog centra Labin koji je u ime Erste banke donirao opremu i na taj način pomogao našoj školi u opremanju i poboljšanju uvjeta informatičke učionice. Prepoznata je važnost informatičke izobrazbe mlađih generacija, možda i budućih radnika Erste banke.

Lijepo je imati dobrog susjeda koji promišlja o budućnosti i znanju nekih novih generacija uspješnih ljudi.

Veliko hvala u ime ravnatelja i djelatnika škole.

[više]

Obavezni udžbenici za šk. god. 2018./19. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 27. 6. 2018. 13:08

Poštovani roditelji,

u prilogu možete pročitati Odluku o postupku nabave, otkupa i dokupa obaveznih osnovnoškolskih udžbenika za školsku godinu 2018./19.

[više]

OBAVIJEST O VRAĆANJU BESPLATNIH UDŽBENIKA KOJE JE SUFINANCIRALA OPĆINA SV. NEDELJA, OPĆINA RAŠA I OPĆINA KRŠAN

Autor: Silva Tenčić Stemberger, 15. 6. 2018. 10:02

Udžbenike koje su učenici besplatno dobili od Općine Sv. Nedjelja možete predati u OŠ „Vitomir Širola-Pajo „ Nedešćina najkasnije do 15.06.2018.godine  (do kraja nastavne godine) u vremenu od 8.00 - 12.00 sati.

Učenici s područja Općine Kršan, a polaze našu školu, vraćaju udžbenike koje je kupila Općina Kršan, u OŠ Matije Vlačića Labin kako bi se isti mogli dodijeliti sljedećim genaracijama učenika naše škole s prebivalištem na podučju te Općine.

Učenici s područja Općine Raša  zadržavaju svoje knjige tj. nema povrata udžbenika.

[više]

PROJEKT: KROZ NAŠ BARKON - Likovni radovi

Autor: Sanja Škopac, 13. 6. 2018. 20:13

U sklopu projekta "Kroz naš barkon"provodile su se i likovne radionice.

"Barkoni"- prozori; tipični za Labinštinu i primorski kraj bili su ideja učeničkog stvaranja.

Oni su nastali na satovima likovne kulture i izvannastavnih aktivnosti u kombiniranoj tehnici glinamola, tempere, silikona i kartona. Svaki je učenik gledao Labin i Labinštinu kroz svoj "barkon" i doživio ju je svojim očima prema vlastitom interesu.

Mi, učiteljice pokušale smo učenicima otvoriti "barkon" zavičaja i naučiti ih gledati kroz njega kako bi ljepote življenja i doma pronašli u neposrednom okruženju i kako bi te ljepote mogli prezentirati drugima te ih sačuvati za svoje potomke.

[više]

Sportom od malih nogu

Autor: Sanja Škopac, 13. 6. 2018. 19:42

Petak, 8.lipnja 2018.godine...Nad Labinom se nadvili tmurni oblaci, a zrak miriše na kišu...

Nas šezdesetak Produženkaša uputilo se do Vineža, do stadiona NK“Iskre“ zajedno s našim učiteljicama...Jer poziv na sportsku manifestaciju „Sportom od malih nogu“ ne možemo i ne želimo odbiti.

O, daaaa,  znamo mi da nas tamo čeka dobra zabava, puno smijeha, zanimljive sportske aktivnosti, jedno lijepo druženje s volonterima i trenerima NK“Iskre“. smileysmileysmiley

Nakon duuuuggggoooogggg pješačenja, naši su nas domaćini najprije okrijepili ićem i pićem kako bi fizički bili spremni za „sportski rad“  smileysmileysmiley

[više]

Boćajmo u školi – finalno natjecanje

Autor: Sanja Škopac, 8. 6. 2018. 19:15

Nakon 11 održanih kvalifikacijskih natjecanja u Pazinu, Buzetu, Valturi, Labinu, Čepiću, Potpićnu, Nedešćini, Vižinadi, Svetvinčentu, Vrsaru i Poreču jučer, 7. lipnja 2018. godine, u Pazinu se održalo veliko finale pete sezone IBS-ovog projekta Boćajmo u školi koji za cilj ima popularizaciju boćanja kod mladih i njihovo poticanje da se bave boćanjem, ali i prenošenje svojevrsne kulturne vrijednosti Istre na mlade.

U Boćarskom centru "Aleksandar Anzur" se u vremenu od 11 do 12.30 sati u bližanju i gađanju cilja malim boćama natjecalo 40-ak učenica i učenika nižih razreda istarskih osnovnih škola, po dvoje najboljih djevojčica i dječaka, odnosno 22 učenice i 22 učenika s prethodnih kvalifikacijskih natjecanja iz osnovnih škola Vladimira Nazora Pazin, "Vazmoslav Gržalja" Buzet, Šijana Pula - PŠ Valtura i Muntić, Matije Vlačića Labin, "Ivan Goran Kovačić" Čepić, Vladimira Nazora Potpićan, Jože Šurana Višnjan - PŠ Vižinada, Poreč, Vladimira Nazora Vrsar, Svetvinčenat i "Vitomir Širola - Pajo" Nedešćina.

Našu školu predstavljali su Franka Licul, Ivona Kokot, Mauro Fonović i Dorijan Tomičić.

[više]

Drugaši na terenskoj nastavi u Puli

Autor: Sanja Škopac, 8. 6. 2018. 17:58

U srijedu, 6.lipnja 2018. su drugi razredi Matične i Područne škole odradili terensku nastavu u Puli.

Nakon što su na satovima PID-a učili o vrstama prometa  uputili su se na teren kako bi proširili svoja znanja i ponovili naučeno iz neposredne blizine.

Prvo su posjetili Zračnu luku-Pula gdje ih je dočekala zemaljska stjuardesa koja im je pokazala sve dijelove zračne luke, njihovu namjenu, podijelila im prigodne poklone i povela prema mjestu s kojeg smo najbolje vidjeli slijetanje aviona, postupke radnika nakon slijetanja te način dolaska putnika i prtljage u zračnu luku.

Uslijedilo je putovanje prema Autobusnom kolodvoru-Pula kojeg smo razgledali i usporedili s labinskim kojeg smo nedavno posjetili.

[više]

Upis u 1.razred za školsku 2018./2019.g.

Autor: Luela Radićanin, 6. 6. 2018. 08:47

 

         REPUBLIKA  HRVATSKA

       URED DRŽAVNE UPRAVE U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

    Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

     ISPOSTAVA  LABIN

 

 P  O  Z  I  V

  za upis djece u prvi razred

    osnovne škole  

                     

P  o  z  i  v  a  j  u      s  e

       roditelji odnosno skrbnici djece, dorasle za upis u I. razred osnovne

škole u školskoj godini 2018./2019.  da upišu dijete u pripadajuću školu

                

        Vrijeme upisa :   od 12.  lipnja do  14. lipnja 2018. godine

                   

             od  9.00  -  12.00  sati

[više]

Suradnja škola iz Manzana i OŠ Matije Vlačića

Autor: Silva Tenčić Stemberger, 1. 6. 2018. 13:27

 

    

   

     

„Flora našega kraja “ tema je zajedničkog projekta na kojem su ove školske godine radili učenici 5. i 6. razreda zajedno sa svojim vršnjacima iz bratimljenog grada Manzana. Učenici iz Manzana zajedno s učiteljicama Rosannom Degano i Govannom Spini istraživali su biljke koje rastu uz rijeku Natisone, dok su učenici naše škole zajedno s učiteljicama Barbarom Kokot i Ivom Rukavinom istraživali biljke koje rastu na livadama našega kraja (maslačak, kadulja, majčina dušica, lavanda, smilje, gospina trava i dr. ). Učenici su otkrivali zanimljivosti za svaku biljku, njihovu upotrebu u kuhinji i ljekovite svrhe, izrađivali plakate i herbarije. Bruno Falco i Leonarda Bubić, učenici 8.razreda, izradili su power point prezentaciju i video projekciju kojima su učenici prezentirali svoje radove u Manzanu 26. svibnja  kada je održan tradicionalni susret koji se organizira u sklopu programa Paritetne komisije Grada Labina i Općine Manzano. Na povratku iz Manzana posjetili su  dvorac i park Miramare u Trstu. Vratili su  se kući puni dojmova i bogatiji za jos jedno iskustvo.

                                                                            Barbara Kokot

[više]

Arhiva naših vijesti   
 


Zelenice 4

855-488

ured@os-mvlacica-labin.skole.hr

 

 

  NA VRH  

 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 24. 10. 2017.

Ukupno: 22526
Ovaj mjesec: 581
Ovaj tjedan: 67
Danas: 21
 
 
 > Naslovnica
CMS za škole logo
Osnovna škola Matije Vlačića Labin / Zelenice 4, HR-52220 Labin / www.os-mvlacica-labin.skole.hr / ured@os-mvlacica-labin.skole.hr
preskoči na navigaciju